Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακά

Τρέχοντα Μεταπτυχιακά Μαθήματα


Το Εργαστήριο σε μεταπτυχιακό επίπεδο σχεδιάζει και παραδίδει τα ακόλουθα μαθήματα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των παρακάτω Τμημάτων:

«ΔΠΜΣ 'Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη'» |
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα βρείτε εδώ.


«Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Π.Μ.Σ.
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» |
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήματα Μαθηματικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ -
Τμήματα Επιστημών Αγωγής & Μαθηματικών και Στατιστικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Κωδικός Δ2: Διδακτική Μαθηματικών II
 • Κωδικός Δ9: Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στα Μαθηματικά

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα βρείτε εδώ.


Τα μαθήματα διατίθενται στην Πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

Παλαιότερα Μεταπτυχιακά Μαθήματα

«Π.Μ.Σ. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» –
Κατεύθυνση: «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» |
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

 • Κωδικός ΘΠ07: Εισαγωγικό μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών
 • Κωδικός ΨT01: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση
 • Κωδικός ΨΤ02: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων βασισμένων στις Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΨΤ03 : Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Κωδικός ΨΤ04: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα
 • Κωδικός ΨΤ05: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ομαδοσυνεργατική Μάθηση
 • Κωδικός ΨΤ06: Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση
 • Κωδικός ΨΤ00: Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα βρείτε εδώ.


«"Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες" – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» |
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής

 • Κωδικός ΝΤ01: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Εφαρμογές
 • Κωδικός ΝΤ02: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Κωδικός ΝΤ03: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Κωδικός ΝΤ04: Διδακτική Μεθοδολογία
 • Κωδικός ΝΤ05: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες
 • Κωδικός ΝΤ06: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ07: Νέες Τεχνολογίες και Μαθησιακή Διαδικασία
 • Κωδικός ΝΤ08: Ομαδοσυνεργατική / Επικοινωνιακή Διαδικασία με Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ09: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ10: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού
 • Κωδικός ΝΤ11: Εκπαιδευτική Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ12: Σχολική Τάξη και Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ13: Δια Βίου Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες
 • Κωδικός ΝΤ14: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Κωδικός ΝΤ15: Διδακτική Άσκηση
 • Κωδικός ΝΤ00: Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα βρείτε εδώ.


«Διατμηματικό Π.Μ.Σ. για τη Διδασκαλία της Ελληνικής 

ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας» |
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήματα Φιλολογίας & Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Τομείς Γλωσσολογίας και Παιδαγωγικής

 • Κωδικός Δ015: Σεμινάριο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Οπτικό-Ακουστικά Μέσα

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα βρείτε εδώ.