Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Προπτυχιακά

Προπτυχιακά Μαθήματα

Το Εργαστήριο σε προπτυχιακό επίπεδο σχεδιάζει και παραδίδει τα ακόλουθα μαθήματα στα παρακάτω Τμήματα:

Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Κωδικός 62ΠΔ223: Θεωρίες Μάθησης
 • Κωδικός 62ΠΔ03: Γενική Διδακτική Α’
 • Κωδικός 62ΠΔ04: Γενική Διδακτική Β’
 • Κωδικός 62ΠΔ109: Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Κωδικός 62ΠΔ171: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ι
 • Κωδικός 62ΠΔ172: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ΙΙ

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 • Κωδικός 62ΠΔ300: Παιδαγωγική Ψυχολογία

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Κωδικός 72ΕΛΛ008: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Κωδικός 72ΠΔ109: Παιδαγωγική Ψυχολογία

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 •  Κωδικός 64773: Παιδαγωγικά

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 •  Κωδικός 68ΨΧ83: Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 •  Κωδικός 70107: Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

 •  Κωδικός 12872: Παιδαγωγικά I
 •  Κωδικός 12692: Διδακτική των Μαθηματικών με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

 •  Κωδικός 11603: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 •  Κωδικός 11701: Διδακτική της Χημείας

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

 •  Κωδικός 13Α610: Παιδαγωγικά

Τα περισσότερα μαθήματα διατίθενται στην Πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Αθηνών: