Αρχική σελίδα » Έρευνα » Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου

 • Kynigos, C., Grizioti, M (2020) Modifying games with ChoiCo: Integrated affordances and engineered bugs for computational thinking. British Journal of Educational Technology (BJET) 51 (6). pp. 2252-2267. Doi: https://doi.org/10.1111/bjet.1289 .
 • Kynigos, C., Essonnier, N., Trgalova, Y. (2020) Social creativity in the education sector: The case of collaborative design of resources in mathematics, Creativity Research Journal, Sp. Issue in Creativity, Leanring and Technology, Routledge
 • Grizioti M. , Kynigos C. (2019). Computer-based learning, computational thinking, and constructionist approaches, In Arthur Tatnall (Eds.) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer
 • Grizioti M. & Kynigos C. (2019) Collaborative modding of a simulation game: An approach to the development of computational thinking. In Proceedings of the 13th European Conference on Game-Based Learning. ISBN 978-1-912764-38-9
 • Kynigos C. & Grizioti M. (2018) Programming Approaches to Computational Thinking: Integrating Turtle Geometry, Dynamic Manipulation and 3D Space , Informatics in Education 17 (2), pp. 321–340
 • Grizioti, M., & Kynigos, C. (2018). Game modding for computational thinking: an integrated design approach. In Proceedings of the 17th ACM Conference on Interaction Design and Children (pp. 687-692). ACM.
 • Kynigos, C., Grizioti, M., & Gkreka, C. (2018). Studying real-world societal problems in a STEM context through robotics. arXiv preprint arXiv:1806.03245.
 • Kynigos, C., Grizioti, M., Nikitopoulou, S. (2017) “RobIn: A Half-baked Robot for Electronics in a STEM Context” In Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children (pp. 521-526). ACM.
 • Sharkov, P., Sharkov, G., Girvan, C., Yiannoutsou, N., & Grizioti, M. (2017). Educational Robotics for Communication, Collaboration and Digital Fluency. Robotics in Education: Latest Results and Developments, 630, 113.
 • Xenos, M., Yiannoutsou, N., Grizioti, M., Kynigos, C., & Nikitopoulou, S. (2016). Learning Programming with Educational Robotics: Towards an Integrated Approach. In International Conference EduRobotics 2016 (pp. 215-222). Springer, Cham.
 • Kynigos, C., Daskolia, M., Smyrnaiou, Z. (2013). Empowering Teachers in Challenging times for Science and Environmental Education: Uses for scenarios and microworlds as boundary objects. Contemporary Issues in Education KE65011012,3 (1).
 • Dragon, T., McLaren, B., Mavrikis, M., Harrer, A., Kynigos, C., Wegerif, R., Yang, Y. (2013) Metafora: A Web-Based Platform for Learning to Learn Together in Science and Mathematics, IEEE Transactions on Learning Technologies, vol. 6, no. 3, 197-207.
 • Κynigos, C., & Psycharis, G. (2013). Designing for instrumentalisation: Constructionist perspectives on instrumental theory. International Journal for Technology in Mathematics Education. Special Issue on Activity theoretical approaches to mathematics classroom practices with the use of technology, v.20 (1), 15-20.
 • Smyrnaiou, Z., Moustaki, F., Kynigos, C. (2013). Scaffolding Inquiry-Based Science Learning with a digital learning platform and playing in the school yard. Alpine Rendez-Vous: Scaffolding Inquiry-Based Science Learning (IBSL) with computer environments, January, 28 – February, 1st Villard-de-Lans, Vercors, French Alps (http://arv-ibsl.imag.fr/index.php/Main_Page).
 • Kynigos, C., & Moustaki, F. (2013). On-line discussions about emerging mathematical ideas. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education - CERME 8, Antalya, Turkey, 6 - 10 February, 2013.
 • Kynigos, C., & Moustaki, F. (2013). Designing tools to support group work skills for constructionist mathematical meaning generation. Proceedings of the IDC 2013 Conference, Interaction Design and Children, New York, 24 - 27 June, 2013.
 • Daskolia, M., & Kynigos, C. (2013). Fostering creativity in learning about sustainability through engagement in constructionist activities. In the Proceedings of the 7th World Environmental Education Congress (7WEEC), Marrakesh - Morocco, 9 - 14 June 2013. Turin: Istituto per lʼ Ambiente e lʼ Educazione Scholè Futuro. (ISBN: 9788885313361).
 • Yiannoutsou, N., & Kynigos, C. (2013). Boundary Objects in Educational Design Research: designing an intervention for learning how to learn in collectives with technologies that support collaboration and exploratory learning. In T. Plomp, N. Nieveen (Eds) Educational Design Research: Introduction and Illustrative Cases. SLO, Netherlands Institute for Curriculum Development, Enschede, The Netherlands, pp 357 – 379, ISBN:978 90 329 2335 8, Available in international.slo.nl/bestanden/Ch01-51_total.pdf/
 • Mavrikis, M., Dragon, T., Yiannoutsou, N. & McLaren, B. M. (2013). Towards Supporting ‘Learning To Learn Together’ in the Metafora platform. In the Proceedings of the Intelligent Support for Learning in Groups Workshop held at the 16th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2013).
 • Constructionism 2012: Theory, Practice and Impact, Proceedings of the 'Constructionism 2012' International Conference, Kynigos, C., Clayson, J., Yiannoutsou N. (Eds), Athens: Educational Technology Lab, University of Athens (ISBN: 978-960-88298-4-8).
 • Kynigos, C. & Kalogeria, E. (2012). Boundary Objects for in service Mathematics Teacher Education: the case of Scenarios and Half-baked Microworlds, Sp. Issue in Online Mathematics Education, The International Journal of Mathematics Education, ZDM, Springer Verlag. Marcelo C. Borba & Salvador Llinares , 44:733–745, DOI 10.1007/s11858-012-0455-5.
 • Latsi, M., & Kynigos, C. (2012). Experiencing 3d simulated space through different perspectives. In A. Jimoyiannis (Ed.), Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues. Springer Science + Business Media, Part III, p. 183-196.
 • Kynigos, C. (2012). Constructionism: theory of learning or theory of design? Regular Lecture, Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, S. Korea.
 • Kynigos, C. (2012). Networking of theoretical frameworks and constructs: Artigue's contributions to the case of using digital media for learning mathematics. La didactique des mathématiques: approches et enjeux: Hommage à Michèle Artigue. Université Paris Diderot- Paris 7, Paris, FRANCE.
 • Smyrnaiou, Z., Moustaki, F., Kynigos, C. (2012). Students’ constructionist game modelling activities as part of inquiry learning processes. Electronic Journal of e-Learning. Special issue on Games-Based Learning, Volume 10, Issue 2, 2012, (pp.235 - 248), available online at ejel.org/issue/download.html.
 • Smyrnaiou, Z., Moustaki, F., Yiannoutsou, N., & Kynigos, C. (2012). Interweaving meaning generation in science with learning to learn together processes using Web 2.0 tools. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 27-42, available online at earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/article/view/105.
 • Daskolia, M., & Kynigos, C. (2012). Applying a Constructionist Frame to Learning about Sustainability. Creative Education, Vol. 3, Special issue: 'Higher Education', pp. 818-823. Published Online in SciRes (http://www.SciRP.org/journal/ce), DOI:10.4236/ce.2012, Scientific Research.
 • Smyrnaiou, Z., & Kynigos, C. (2012). Interactive Movement and Talk in Generating Meanings from Science, IEEE Technical Committee on Learning Technology, Special Theme "Technology-Augmented Physical Educational Spaces" Hernández Leo, D. (Ed). Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology, pp. 17-20, Volume 14, Issue 4, October 2012, available online at www.ieeetclt.org/content/bulletin-14-4.
 • Daskolia, M., Yiannoutsou, N., Xenos, M., Kynigos, C. (2012). Exploring Learning-to-learn-together Processes within the Context of an Environmental Education Activity. In the Proceedings of the Ireland International Conference on Education - IICE-2012. Dublin, Ireland. (ISBN 978-1-908320-06-3).
 • Drachman, R., Abdu, R., Daskolia, M., De-groot, R. Dragon., T., Harrer, A., Kynigos, C., Wegerif, R. (2012). The Metafora Project and the Promotion of Creativity – Theory-based Expectations and Preliminary Findings, eChallenges e-2012 Conference Proceedings Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds) IIMC International Information Management Corporation, 2012, ISBN: 978-1-905824-35-9
 • Daskolia, M., Kynigos, C., Yiannoutsou, N. (2012). Teachers learning about sustainability while co-constructing digital games. In The Proceedings of the International Conference on Higher Education - ICHE 2012, 27-28 June 2012, Paris, France.
 • Kynigos, C. (2012). Niches for Constructionism: forging connections for practice and theory. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 40-51). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Daskolia, M., & Kynigos, C. (2012). Tinkering creatively with sustainability. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 194-203). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Yiannoutsou, N., & Mavrikis, M. (2012). Learning how to learn with microworlds: evaluation and help seeking. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 490-499). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Smyrnaiou, Z., & Moustaki, F. (2012). Creating motion models by manipulating parameters that correspond to scientific conventions. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 625-629). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Yiannoutsou, N., Mavrikis, M., Moustaki, F., Abdu, R., Xenos, M. (2012). METAFORA System: learning to learn together during explorations with microworlds. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 687). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Zantzos I., & Kynigos, C. (2012). Differential approximation of a cylindrical helix by secondary school students. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact. Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Latsi M., & Kynigos, C. (2012). Gestures as a tool of semiotic mediation in a 3d turtle geometry environment. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact. Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Moustaki, F., & Kynigos, C. (2012). Meanings for 3d mathematics shaped by on-line group discussion. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 174-183). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Moustaki, F., & Kynigos, C. (2012). Meanings for 3d mathematics shaped by on-line group discussion. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 174-183). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Xenos, M. (2012). Artificial intelligence supporting collaborative constructionist activities in environmental education. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 669). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Psycharis, G., Latsi, M., Moustaki, F., Zantzos, I. (2012). 3d Math: creating and dynamically manipulating 3d geometrical figures. In C. Kynigos, J. E. Clayson & N. Yiannoutsou (Eds), Proceedings of the Constructionism 2012 Conference - Theory, Practice and Impact (pp. 683-685). Athens, Greece: National and Kapodistrian University of Athens.
 • Ζάντζος, Ι., & Κυνηγός, Χ. (2012). Διαφορική προσέγγιση του κύκλου από μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 • Σμυρναίου, Ζ., Μουστάκη, Φ., Κυνηγός, Χ., Δασκολιά, Μ. (2012). Συνεργατικές διαδικασίες μοντελοποίησης με το μισοψημένο μικρόκοσμο του Ζογκλέρ. Στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 • Kynigos, C., & Daskolia, M. (2011). Collaborative design and construction of digital games to learn about sustainable lifestyles. In L. Gómez Chova, I. Candel Torres, & A. López Martínez (Eds.), Proceedings of the 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011) (pp. 1583-1592). Valencia, Spain: International Association of Technology, Education and Development, IATED.
 • Anastopoulou, S., Smyrnaiou, Z., & Kynigos, C. (2011). Bringing intuitions of natural and virtual interactions into conflict: the POLYMECHANON experience. In Ε. Efthimiou, G. Kouroupetroglou, & C. Vogler (Eds.), Proceedings of the GW 2011: The 9th International Gesture Workshop Gesture in Embodied Communication and Human-Computer Interaction, (pp. 68-71).
 • Latsi, M., & Kynigos, C. (2011). Meanings about dynamic aspects of angle while changing perspectives in a simulated 3d space. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 3, pp. 121-128. Ankara, Turkey: PME.
 • Moustaki, F., & Kynigos, C. (2011). Engineering students’ visualization and reasoning processes while interacting with a 3d digital environment. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 3, pp. 257-264. Ankara, Turkey: PME.
 • Smyrnaiou, Z., Moustaki, F., & Kynigos, C. (2011). METAFORA Learning Approach Processes Contributing To Students’ Meaning Generation In Science Learning. In D. Gouscos, & M. Meimaris (Eds.), Proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL) (pp. 657-664). Athens, Greece: Academic Publishing Limited.
 • Yiannoutsou, N., Smyrnaiou, Z., Daskolia, M., Moustaki, F., Kynigos, C. (2011). Introducing planning in socio-constructionist activities in Environmental Education, Maths and Physics. EARLI CONFERENCE 2011, 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, “Education for a Global Networked Society”. Exeter, United Kingdom, 30 August - 03 September, 2011.
 • Kalogeria, E., Kynigos, C., Psycharis, G. (2011). Teachers’ designs with the use of digital tools as a means of redefining their relationship with the mathematics curriculum. In the Proceedings of the 10th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT10).
 • Xenos, M. & Smyrnaiou, Z. (2011). Lʼusage d'un micro-monde pour apprendre le langage de programmation LOGO. In Baron, J.-L., Bruillard, E. & Komis, V. (Eds.), Proceedings of the Sciences et technologies de l'information et de la communication en milieu éducatif: Analyse des pratiques et enjeux didactiques, Quatrième Colloque International DidaPro 4 - Dida&STIC (pp. 79-80). Université de Patras, Athènes: New Technologies Editions.
 • Kynigos, C., Daskolia, M., Smyrnaiou, Z., Psycharis, G., Yiannoutsou, N., Moustaki, F., Xenos, M. (2011). Digital learning environments fostering exploration and bricolage. 6th Pan Hellenic Teachers’ Conference for Information and Communication Technologies “Using ICTs in the Didactical Practice”.
 • Κυνηγός Χ., Σμυρναίου Ζ. & Ρούσσου Μ. (2011). Δημιουργώντας νοήματα στις Φυσικές Επιστήμες με συνεργατικά κιναισθητικά παιχνίδια. Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση «Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης στις Φυσικές Επιστήμες», Αλεξανδρούπολη, 15-17 Απριλίου, σ. 487-495.
 • Κυνηγός, Χ., Δασκολιά, Μ., Σμυρναίου, Z., Ψυχάρης, Γ., Γιαννούτσου, Ν., Λάτση, Μ., Μουστάκη, Φ., Ζάντζος, I., & Ξένος, Μ. (2011). Μαστορεύοντας με Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης. Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου 2011.
 • Healy, L., & Kynigos, C. (2010). Charting the microworld territory over time: design and construction in learning, teaching and developing mathematics. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM) - The International Journal on Mathematics Education, 42(1), 63-76.
 • Fuglestad, A. B., Healy, L., Kynigos, C., & Monaghan, J. (2010). Working with teachers: context and culture - The Seventeenth ICMI Study. In C. Hoyles, & J.-B. Lagrange (Eds.), Mathematics Education and Technology - Rethinking the Terrain - New ICMI Study Series (pp. 293-310). US: Springer.
 • Kynigos, C., Psycharis, G., & Moustaki, F. (2010). Meanings generated while using algebraic-like formalism to construct and control animated models. International Journal for Technology in Mathematics Education, 17 (1), pp. 17-32.
 • Latsi, M., & Kynigos, C. (2010). Intrinsic and extrinsic perspectives in 3d constructions. In J. Clayson, & I. Kallas (Ed.), Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century. Paris, France.
 • Makri, K., Vlachogianni, E., & Kynigos, C. (2010). Crafting activity plans as "improvable objects" as a constructionist activity for Greek language teachers. In J. Clayson, & I. Kallas (Ed.), Constructionism 2010 - Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century. Paris, France.
 • Moustaki, F., & Kynigos, C. (2010). Visualization processes in a 3d tool designed for engineering activities. In J. Clayson, & I. Kalas (Eds.), Proceedings of the Constructionism 2010 Conference- Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century. Paris, France.
 • Moustaki, F., & Kynigos, C. (2010). Developing spatial and visualization abilities using a specially designed computational medium. In M. Pinto, & T. Kawasaki (Eds.), Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. IV, pp. 366, Poster Presentation. Belo Horizonte, Brazil: PME.
 • Λάτση, Μ. & Κυνηγός, Χ. (2010). Εσωγενείς και εξωγενείς προοπτικές θέασης τρισδιάστατων κατασκευών. Στο Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 433-440, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Ζάντζος, Ι. & Κυνηγός, Χ. (2010). Νοήματα που παράγονται κατά τη διαδικασία ισοδιαμέρισης ενός ορθογωνίου χρησιμοποιώντας εργαλεία μεταβολής. Στο Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 417-424, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Βλαχογιάννη, Ε. & Κυνηγός, Χ. (2010). Ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε περιβάλλοντα Ασύγχρονης Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (ΑΕμΥ). Στο Τζιμογιάννης Α. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 167-174 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.