Αρχική σελίδα » Έρευνα » Διδακτορικές Διατριβές

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

Δημήτρης Διαμαντίδης 

Η δημιουργικότητα στη συνεργατική διασκευή ψηφιακών δομημάτων των σχολικών βιβλίων για τα Μαθηματικά ως «Παράθυρο» για την Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών Μαθηματικών. [2022]

 

Παναγιώτου Ευρύκλεια 

Ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματολογίας σε πλαίσιο διαλόγου κατά το συνεργατικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαθεματικών ψηφιακών παιχνιδιών. [2022]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 

Γριζιώτη Μαριάνθη 

Ο προγραμματισμός ως πτυχή του ψηφιακού αλφαβητισμού και της υπολογιστικής σκέψης: η περίπτωση της ανάπτυξης και διασκευής ψηφιακών παιχνιδιών. [2020]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 

Ζάντζος Ιωάννης 

Νοήματα σχετικά με την έννοια της καμπυλότητας στο χώρο που αναπτύσσουν μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Μαθηματικών με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας. [2016]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Καλογερία Ελισάβετ

Διδακτικοί σχεδιασμοί καθηγητών μαθηματικών σε επιμορφωτικά πλαίσια με αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. [2014]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Μουστάκη Φωτεινή

Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδακτική μαθημάτων ειδικότητας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. [2013]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Λάτση Μαρία

Λογικομαθηματικές έννοιες που αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζονται από εργαλεία Σύγχρονης Τεχνολογίας. [2011]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Αλεξοπούλου Έφη

Η μαθησιακή διαδικασία κατά την πλοήγηση στο χώρο με τρισδιάστατα ψηφιακά παιχνίδια βασισμένα σε τεχνολογίες διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας. [2011]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Γαβρίλης Κώστας

Δημιουργία νοημάτων, σχετικών με τις τριγωνομετρικές μεταβολές, με τη βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων. [2010]  

 


Κεΐσογλου Στέφανος

Μελέτη της κατανόησης μαθηματικών εννοιών από μαθητές μέσα από διαδικασίες μαθηματικοποίησης σε περιβάλλον που συνδυάζει φυσικά και υπολογιστικά δυναμικά διασυνδεδεμένα εργαλεία. [2010]  

 


Φράγκου Όλγα

Η μαθησιακή διαδικασία κατά την επεξεργασία κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας σε διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις Σύγχρονες Τεχνολογίες. [2009]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Κασκαντάμη Μαρία

Η κατάρτιση των φιλολόγων στη Σύγχρονη Τεχνολογία και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους. [2009]  

 


Μακρή Κατερίνα

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συμβατικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.  [2009]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Ψυχάρης Γιώργος

Ανάπτυξη νοημάτων για τις έννοιες λόγου και αναλογίας σε προβλήματα αυξομείωσης γεωμετρικών κατασκευών με χρήση ειδικών εργαλείων Υπολογιστικής Τεχνολογίας.[2005] 

 


Γιαννούτσου Νικολέτα

Μαθησιακή διαδικασία στα πλαίσια συνεργατικού περιβάλλοντος βασισμένου στη χρήση εργαλείων Νέων Τεχνολογιών. [2005]

 


Τρούκη Εύη

Λεκτική επικοινωνία των μαθητών και διερευνητική μάθηση με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. [2002]

 


Κωλέτσος Θεόδωρος

Μελέτη των αλληλεπιδράσεων συνεργαζόμενων μαθητών και διδάσκοντος σε περιβάλλον μαθηματικού μικρόκοσμου βασισμένου σε εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας. [2002]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

 


Αργύρης Μιχάλης

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πρακτικής δασκάλων σε περιβάλλον σχεδιασμένο για συνεργατική, διερευνητική μάθηση με τη χρήση ανάλογων υπολογιστικών εργαλείων. [2001]

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη διατριβή πατώντας εδώ.

Διατριβές σε εξέλιξη

Ξένος Μάριος 

Σχεδιασμός και αξιολόγηση υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη εποικοδομιστικών δραστηριοτήτων μαθητών. [σε εξέλιξη]

 
 


Γκρέκα Χριστίνα

Νοηματοδότηση γεωμετρικών και χωρικών εννοιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης γεωμετρικών και χωρικών προβλημάτων μέσα από την αξιοποίηση πολλαπλών αναπαραστάσεων στο πλαίσιο ρεαλιστικών σκοπούμενων δραστηριοτήτων. [σε εξέλιξη]

 


Καραβάκου Μυρτώ

Μαθησιακές Καινοτομίες με Προγραμματιστικά Μαθηματικά: η περίπτωση της περιοδικότητας. [σε εξέλιξη]