Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ολοκληρωμένα Έργα » Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ευρωπαϊκά Έργα

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των ευρωπαϊκών έργων στα οποία συμμετείχε το Εργαστήριο:

 • The DoCENT Project: Developing, implementing, validating and disseminating an innovative model to guide teacher educators in applying digital creative teaching practices. Erasmus+ KA2 (περισσότερες πληροφορίες),
 • The ER4STEM Project: Educational Robotics for STEM,  H2020-EU.5.a. - SEAC-1-2014 - Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people (Project No: 665972)(περισσότερες πληροφορίες),
 • The M C SQUARED Project: A Computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity, FP7, ICT-2013.8.1 Technologies and scientific foundations in the field of creativity (Project No: 610467) (περισσότερες πληροφορίες),
 • The ReMath Project: Representing Mathematics with Digital Media, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), European Community, Project No. 026751 (περισσότερες πληροφορίες),
 • The TERECoP Project: Teacher Education on Robotics - enhanced Constructivist Pedagogical Methods, Socrates Programme, Comenius 2.1 Action: Training of School Education Staff Project 128959-CP-1-2006-1-GR-C21, 2006-2009,
 • The Kaleidoscope Project: a Network of Excellence - Concepts and methods for exploring the future of learning with digital technologies, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), IST-2002-2.3.1.12 Technology-enhanced learning and access to cultural heritage, Project No. 507838 (περισσότερες πληροφορίες),
 • The ESCALATE Project: Enhancing Science Appeal in Learning through Argumentative interaction, Information Society Technologies (IST), Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (FP6), Project No. 020790 (περισσότερες πληροφορίες),
 • The SEED Project: Seeding Cultural Change in the School System through the Generation of Communities engaged in Integrated Educational and Technological Innovation, Information Society Technologies IST- 2000, Key Action III, Line 3.2: Education and Training: School of Tomorrow (περισσότερες πληροφορίες),
 • The C3 Project: Children in Choros and Chronos, ESPRIT - Long Term Research (LTR), i3 - Experimental School Environments (E.S.E), Directorate-General III: Industry of the European Commission, European Commission, Project No. 29346 (περισσότερες πληροφορίες),
 • The NetLogo Project: The European Educational Interactive Site, Educational Multimedia Joint Call, Telematics Applications, ESPRIT, Targeted Socio-Economic Research, Socrates, Leonardo da Vinci, and TEN-Telecom (περισσότερες πληροφορίες),
 • The IMEL Project: Intercultural Microworld Courseware for Exploratory Learning, Socrates, Open and Distance Learning (O.D.L), Directorate-General XXII: Education, Training and Youth, European Commission, Project No 95-25136-GR (περισσότερες πληροφορίες).