Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ολοκληρωμένα Έργα » Υπουργείο Ανάπτυξης

Έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης στα οποία συμμετείχε το Εργαστήριο:

  • Το Πολυμήχανο: Τεχνολογικό Πάρκο με διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Spin-off του εργαστηρίου. , Υπουργείο Ανάπτυξης Γ.Γ.Ε.Τ., (περισσότερες πληροφορίες),
  • Ελληνουργήματα: Aνάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών διερευνητικής μάθησης για τα αρχαία ελληνικά από ιστορική, τεχνολογική και μαθηματική σκοπιά. Προβολή έργων αρχαίας τεχνολογίας με την αξιοποίηση της πληροφορικής για τη διδακτική παρουσίαση της σημασίας τους. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 4 σχολεία. Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ., 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. (περισσότερες πληροφορίες),
  • The MEKAST Project: Μελέτη της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας που αναδύεται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα βασισμένα σε εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ενθαρρύνουν το διερευνητικό, δημιουργικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της μάθησης.  Διαθεματική προσέγγιση που περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των μαθηματικών και της γλώσσας. Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ, Πρόγραμμα Eνίσχυσης Eρευνητικού Δυναμικού (Π.Eν.E.Δ.), Τομέας 2.4.1Κωδικός Έργου 8463 (περισσότερες πληροφορίες),
  • The LeGa Project : Καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Μάθηση μέσα από την κατασκευή Μοντέλων και Παιχνιδιών. Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ.,Δράση: 3.3.1-Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ. Κωδικός Έργου: 26 (περισσότερες πληροφορίες),
  • The IPER Project: Δημιουργία και Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας στα Μαθηματικά με τη χρήση Δικτυακού και Διερευνητικού Λογισμικού. Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, Μέτρο 2.2, 97 ΥΠ-48. (περισσότερες πληροφορίες),
  • Θρανίο : Επαναχρησιμοποιήσιμες Ψηφίδες Λογισμικού για την Ανάπτυξη Υψηλής Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού για Διερευνητική Δραστηριότητα.  Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3.  (περισσότερες πληροφορίες),
  • ΥΔΕΕΣ: Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων Ευρείας Χρήσης για την Γενική Παιδεία: Ο Υπολογιστής Μέσο Διερεύνησης, Έκφρασης Ιδεών και Επικοινωνίας για Όλους στο Σχολείο. Υπ. Ανάπτυξης, Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ε.Τ. ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3. (περισσότερες πληροφορίες).