Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ολοκληρωμένα Έργα » Υπουργείο Παιδείας

Έργα του Υπουργείου Παιδείας

 

  • Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη Ι & ΙΙ: Άξονες 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) - Συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου - Σύμπραξη φορέων: Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ., Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ) και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) (περισσότερες πληροφορίες),

Παλαιότερα Έργα του Υπουργείου Παιδείας

  • The Odysseia E56 Project: Development of Generic Software Components, Demonstration of New Technologies, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 2000-2001 (περισσότερες πληροφορίες),
  • The Odysseia E52 Project: Using handheld devices in educational activities, Demonstration of New Technologies, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 1999-2000 (περισσότερες πληροφορίες),
  • The Odysseia E42 Project: Preparation of Teacher Education Programmes for having New Practices with New Tools in class, Teachers' Educators Postgraduate Training Programme in the Pedagogical Use of Computational and Information Technology in Secondary Education, Ministry of Education, Operational Programme for Education and Initial Vocational Training (EPEAEK I), 1999-2000 (περισσότερες πληροφορίες),
  • The DEKA Project: Διερεύνηση με Εργαλεία για τα Κλάσματα και τις Αναλογίες - Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ), Κ.Π.Σ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1, 1998 (περισσότερες πληροφορίες).