Αρχική σελίδα » Έρευνα » Τρέχοντα Έργα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

  • The T-CREPE Project: Development of an innovative web based platform to support co- creation based learning, with a focus on entrepreneurship largely, but not exclusively, on the subject of textile engineering. (KA2 Erasmus+ Project No: 612641) (περισσότερες πληροφορίες).

Συνεργασίες με διεθνή πανεπιστήμια

  • The CoThinE project (Computational Thinking and Education): - Collaboration with the Department of Computer Science and Digital Media of Linnaeus University - Design of digital artifacts for meaning making in STEM education supported by ICT tools, organization of seminars and implementation of small scale design research of innovative programs on this topic in Swedish secondary schools. Κωδικός Έργου: 15461

Υπουργείο Παιδείας / ΕΣΠΑ

  • Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων. ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5001312) (περισσότερες πληροφορίες).

  • Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρωμένη επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Μέχρι σήμερα το έργο έχει επιμορφώσει  το 35% των εκπαιδευτικών της χώρας και έχει εκπαιδεύσει 600 επιμορφωτές εκπαιδευτικών. ΕΣΠΑ (2014-2020)(περισσότερες πληροφορίες).