Αρχική σελίδα » Έρευνα » Τρέχοντα Έργα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

  • The TransEET Project: The TransEET project aims to establish a sustainable network between excelling research labs that will enable a strategic program leading to the co-design, implementation and outreach of innovative educational solutions with emerging technologies at an equal pace and range across the partners. Twinning will be uniquely fueled by an original method called 'Co.F.E.' comprising of the following elements, a) creating four Communities of Interest involving diverse members and engaged in complementary joint enterprises (CoI), b) generating home-grown technologies affording a dense flow of useable rapid prototypes (FRP), and c) augmenting the CoI research actors' hybrid expertise to meet the interdisciplinary necessity to address this research field (AHE). (Project No. 101078875 - TransEET - HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 — Twinning) (περισσότερες πληροφορίες).
  • The Exten.(D.T.)2 Project: Exten.(D.T.)2 uses Emerging Technologies (ET) to enhance the pedagogical value, sustainable digitization and potential for wide deployment of Design Thinking (DT). DT is a promising transformative pedagogical innovation based on engaged interdisciplinary learning and the growth of 21st-century (21C) skills for everyone, through entrepreneurial co-creation.Exten.(D.T.)2 will use design-based research to support/provide evidence for pedagogical transformation via DT enhanced by ET. It will employ already institutionalized, home-grown and open-access digital expressive media of advanced technical readiness for students to engage in DT projects. It will also uniquely integrate with these expressive media ET i.e. ΑΙ-enhanced Authorable Learning Analytics, Augmented Reality, 3D printing/scanning and virtual robotics, to leverage digital implementation, monitoring and assessment of DT projects by teachers in schools. (Project No. 101060231 Exten.D.T.2 — HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01) (περισσότερες πληροφορίες).
  • The GAMMA Project: Aims to direct students' knowledge of digital games and their connection to enhance their mathematical skills. The project will evelop educational materials that will be useful to all mathematics teachers who want to use game-based learning (GBL) founded on digital technology. (Project No. 2020-1-HR01-KA201-077794 Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices) (περισσότερες πληροφορίες).
  • The STEAM-Teach Project:  is a project funded with the support from the European Commission Erasmus+ Programme under the key action ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’. The project started in October 2020 and runs for 33 months. The objectives for the project are to: -Design a Transcultural Professional Development Framework -Use the framework for developing and implementing Teachers’ STEAM Training Course Programmes -Test the local and trans-cultural effectiveness of these STEAM programmes by assessing the instruction of our trained teachers in their classrooms with students (2020-1-ES01-KA201-082102) (περισσότερες πληροφορίες).
  • The T-CREPE Project: Development of an innovative web based platform to support co- creation based learning, with a focus on entrepreneurship largely, but not exclusively, on the subject of textile engineering. (KA2 Erasmus+ Project No: 612641) (περισσότερες πληροφορίες).

Συνεργασίες με διεθνή πανεπιστήμια

  • The CoThinE project (Computational Thinking and Education): - Collaboration with the Department of Computer Science and Digital Media of Linnaeus University - Design of digital artifacts for meaning making in STEM education supported by ICT tools, organization of seminars and implementation of small scale design research of innovative programs on this topic in Swedish secondary schools. Κωδικός Έργου: 15461

Υπουργείο Παιδείας / ΕΣΠΑ

  • Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων. ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5001312) (περισσότερες πληροφορίες).

  • Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκληρωμένη επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Μέχρι σήμερα το έργο έχει επιμορφώσει  το 35% των εκπαιδευτικών της χώρας και έχει εκπαιδεύσει 600 επιμορφωτές εκπαιδευτικών. ΕΣΠΑ (2014-2020)(περισσότερες πληροφορίες).