Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.02.2020

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι μέλος του Νέου Κέντρου Αριστείας με τίτλο " Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Αριστείας Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες είναι:

1. Η ανάδειξη της έρευνας αιχμής που γίνεται από ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια στο ΕΚΠΑ ξεκινώντας από τις ανθρωπιστικές επιστήμες σε Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών.

2. Η πρόσκληση να συμμετάσχουν ερευνητές και από άλλα Τμήματα της ΣΘΕ, όπως το Τμήμα Ι.Θ.Ε αλλά και άλλων Σχολών, όπως της Ιατρικής Σχολής, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του ανθρώπου με την υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή, αλλά ακόμη και της Θεολογικής Σχολής.

3. Η ενθάρρυνση και καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας στο θέμα του ΚΑ στα πλαίσια της θεματικής διεθνών NoE όπως π.χ του δικτύου με την ονομασία 'Kaleidoscope' www.noe-kaleidoscope.org/telearc/.

4. Η εστίαση στην παραγωγή νέας γνώσης αξιοποιήσιμης από την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς σε θέματα κατανόησης των ατομικών, συλλογικών και κοινωνικών αλληλεπιδρασιακών με τις ψηφιακές τεχνολογίες φαινομένων.

5. Η εστίαση στην παραγωγή νέας γνώσης αξιοποιήσιμης από την κοινωνία και τους κοινωνικούς φορείς σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και παρέμβασης στο χώρο της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και κοινωνικής στήριξης του πολίτη.

6. Η δημιουργία νέων διόδων επικοινωνίας με τους θεσμούς στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

7. Η επινόηση νέων φορέων όπως αυτών που καλλιεργούν τη δημιουργική δραστηριότητα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, της επινοητικότητας, και την ανάδειξης νέων μορφών εργασίας και υπηρεσιών.

8. Η ενεργοποίηση εκθεσιακών κέντρων και κέντρων αρωγής του πολίτη καθώς και υποστήριξης πολιτών σε κατάσταση μετακίνησης.

Σκοπός του ΚΑ είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε θέματα εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, γλωσσών, λογοτεχνίας, θρησκείας, παραστατικών τεχνών, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και των ανθρώπινων πλευρών στον χώρο της υγείας.

Το Κέντρο Αριστείας Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές Επιστήμες προβλέπεται ότι θα αποτελέσει με τον συμβουλευτικό του ρόλο σημαντικό μοχλό υποστήριξης της Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής/Ερευνητικής πολιτικής της πολιτείας.

Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκρότησε τη Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου ως κάτωθι:

1. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος

2. Αχιλλέας Χαλδαιάκης καθηγητής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, ως αναπληρωτής Πρόεδρος

3. Πολυχρόνης Κυνηγός, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Λάζαρος Μεράκος καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

5. Σπυριδούλα Βαρλοκώστα καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας

6. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης επίκουρος καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

7. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

8. Χριστίνα-Καλλιόπη Αλεξανδρή αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

9. Πέτρος Ρούσσος αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

10. Εμμανουήλ Πατηνιώτης καθηγητής Τμήματος Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

11. Κωνσταντίνος Κοπανιάς αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας