Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Στόχοι Εργαστηρίου

Στόχοι Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο στοχεύει:

  • Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο διδακτικό έργο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των καθηγητικών σχολών,

  • Να προσφέρει επιμορφωτικό έργο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς,

  • Να συμβάλλει στη γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση,

  • Να συνεισφέρει στην παραγωγή νέας ιδεολογίας για το ρόλο του σχολείου στην αυριανή κοινωνία,

  • Να αναπτύξει γνώση για τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση των Σ.Τ.,

  • Να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και υλικό αξιοποίησης των Σ.Τ. για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό,

  • Να υποστηρίξει το αναπτυξιακό έργο της πολιτείας σχετικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την αξιοποίηση των Σ.Τ.

Στιγμιότυπα από το Εργαστήριο.