Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Τομείς Δράσης

Διδασκαλία - Έρευνα - Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει αναπτύξει πλούσια δράση
στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων:

  • Εκπαίδευση - Διδασκαλία:

Το εργαστήριο σχεδιάζει και παραδίδει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμβάλλει στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και επιμορφωτικών εργαστηρίων. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της Ευρείας Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Β’ Επίπεδο) - συμμετοχή στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών με στόχο τη παιδαγωγική αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών.

  • Έρευνα:

    Το Εργαστήριο σχεδιάζει και πραγματοποιεί εφαρμοσμένες έρευνες και μελέτες πάνω στις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες που δημιουργούνται χάρη στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται επίσης στις νέες κοινωνικές δυναμικές που δημιουργούνται πολυεπίπεδα: στη σχολική τάξη, το σχολείο αλλά και το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.
    Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου (κατά σειρά όγκου) αφορά τα εξής γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική, Ελληνική και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.
   Η συμμετοχή του Εργαστηρίου στην υλοποίηση ή/και το συντονισμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ ενεργή. Αναλυτικά εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τρέχοντα και ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή του Εργαστηρίου.
    Το Εργαστήριο επιπλέον σχεδιάζει και αναπτύσσει ελεύθερα εκπαιδευτικά λογισμικά που ενέχουν πρόσθετη παιδαγωγική αξία, εφόσον πλαισιωθούν από κατάλληλα σχεδιασμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες- Σενάρια. Περισσότερες πληροφορίες για τα Λογισμικά του Εργαστηρίου μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ στη σελίδα «Εκπαιδευτικό Υλικό» μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Κέλυφος Εκπαιδευτικών Σεναρίων που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το εργαστήριο.
Επιπλέον στο εργαστήριο έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης σχετικών εργαλείων Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
   Τέλος, το Εργαστήριο έχει την επιστημονική επίβλεψη διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Το Εργαστήριο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα εγκαθίδρυσης καινοτομιών βασισμένων στην αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επίσης συνεισφέρει εκπαιδευτική πολιτική για την ένταξη των Σύγχρονων Τεχνολογιών στα σχολεία.