Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού αποτελούσε ανέκαθεν και συνεχίζει να αποτελεί για το ΕΕΤ ένα επίσης πρωτεύουσας σημασίας κεφάλαιο.

Η πρόβλεψη ήδη από τη δεκαετία του 1990 για την επικείμενη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών ώθησε στην ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων περιγραφής διερευνητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα αξιοποιούσαν παιδαγωγικά τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις λειτουργικότητες αυτών.

Έτσι, στα πλαίσια των έργων ΥΔΕΕΣ και Οδύσσεια εκτός από την ανάπτυξη διερευνητικών λογισμικών, το ΕΕΤ επινοεί το «Σχέδιο διερευνητικής δραστηριότητας βασισμένης σε νέες τεχνολογίες», το οποίο αργότερα καθιερώνεται με γνωστό πλέον όρο, «Σενάριο».

Με αφετηρία τις βασικές πτυχές και τα χαρακτηριστικά του σεναρίου και γνώμονα πάντα την προώθηση των βασικών αρχών που διέπουν το εργαστήριο σχετικά με την ανάδειξη της πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας που ενέχουν οι Τ.Π.Ε μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, στην ενότητα αυτή παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα καλών σεναρίων σχεδιασμένα από εκπαιδευτικούς .