Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Λoγισμικό

Εκπαιδευτικό Λογισμικό του ΕΕΤ

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών αποτελούσε ανέκαθεν και συνεχίζει να αποτελεί για το ΕΕΤ ένα σημαντικό πεδίο δράσης.

Η πρόβλεψη ήδη από τη δεκαετία του 1990 για την επικείμενη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η σύγχυση σχετικά με το τι μπορεί να θεωρηθεί εκπαιδευτικό λογισμικό οδήγησε στο σχεδιασμό και την παιδαγωγική τεκμηρίωση του Αβάκιου, του πρώτου εκπαιδευτικού λογισμικού του εργαστηρίου, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια των έργων ΥΔΕΕΣ και Οδύσσεια.

Στο Αβάκιο δημιουργήθηκαν πολλά κιτ Μικροκόσμων για πολλά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνες που διεξήγαγε το ΕΕΤ στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών έργων.Τα χρόνια περνούν, η τεχνολογία εξελίσσεται και τα πρώτα web based εκπαιδευτικά λογισμικά του ΕΕΤ έρχονται στο προσκήνιο:

  • Το ChoiCo, γεννήτρια σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών με επιπτώσεις.
  • Η Χελωνόσφαιρα, εξέλιξη του Χελωνόσκομου, ένα εργαλείο συμβολικής έκφρασης για μαθηματική δραστηριότητα μέσω του προγραμματισμού.
  • Το SorBET, γεννήτρια σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών ταξινόμησης.

Η αλληλεπίδραση με αυτά τα εργαλεία οδήγησε τόσο στην ανάπτυξη του SusX, kit του ChoiCo για περιβαλλοντικά παιχνίδια, όσο και στη δημιουργία σημαντικών ψηφιακών δομημάτων, όπως είναι οι Μικρόκοσμοι και τα Μικρο-πειράματα, με τα οποία εμπλουτίστηκαν τα διαδραστικά βιβλία των Μαθηματικών στο Ψηφιακό Σχολείο. Μπορείτε να πληροφορηθείτε εκτενέστερα για όλα τα παραπάνω μέσα από τα υπο-μενού στα αριστερά.