Αρχική σελίδα » Έρευνα

Ερευνητική παρουσία του ΕΕΤ

Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχει εμπλακεί σε μία σειρά από Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

Σε αυτά τα Έργα, έχοντας είτε το ρόλο του Υπεύθυνου ή του συμμετέχοντα Εταίρου, το Εργαστήριο εστιάζει:

  • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν είτε ως εργαλεία για έρευνα στην τάξη είτε ως πρώτη ύλη για δευτερογενή ανάπτυξη από μαθητές και εκπαιδευτικούς,
  • στο σχεδιασμό σεναρίων που να υπογραμμίζουν την πρόσθετη παιδαγωγική αξία της χρήσης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στην τάξη,
  • στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε πραγματικές σχολικές τάξεις βάζοντας σε εφαρμογή τα ψηφιακά εργαλεία και τα σενάρια που αναπτύχθηκαν,
  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό σεναρίων και την δευτερογενή ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων,
  • τη διάχυση και τη διατήρηση καινοτόμων δράσεων σε σχολικές μονάδες.