Αρχική σελίδα » Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το δυναμικό του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι πολυμελές και διεπιστημονικό. Για την υποστήριξή του συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλων Τμημάτων ή/και Πανεπιστημίων. Πολύτιμοι αρωγοί είναι οι μετα-διδακτορικοί και διδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου.