Αρχική σελίδα » Συνεργασίες

 

Το ΕΕΤ συνεργάζεται με πολλούς φορείς και σχολεία στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσα στην τάξη με τρόπο που να αναδεικνύει την πρόσθετη παιδαγωγική αξία που ενέχουν αυτές.