Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Δράση του ΕΕΤ

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σχεδιάζει και παραδίδει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμβάλλει επίσης στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και επιμορφωτικών εργαστηρίων αποσκοπώντας να εμφυσήσει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του, στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα την ανάγκη για σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων που θα πλαισιώνουν την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο πλαίσιο, ώστε να ανακύπτει η πρόσθετη παιδαγωγική αξία που ενέχουν αυτές.

Ένας τέτοιος σχεδιασμός δραστηριοτήτων προϋποθέτει πέραν της καλής γνώσης του γνωστικού αντικειμένου, εξίσου καλή γνώση των Θεωριών Μάθησης, της Διδακτικής και των Συγγραφικών Εργαλείων - Λογισμικών που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Έτσι, το ΕΕΤ σχεδιάζει και παραδίδει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία.